פיננסים וצרכנות

766 מיליארד שקלים: יתרת החוב של הישראלים צמחה

נתונים חדשים אשר פורסמו על ידי בנק ישראל מראים כי ברבעון השלישי של השנה הנוכחית חלה שוב צמיחה ביתרת החוב של מגזרים רבים במשק הישראלי, אשר הגיעה לסדר גודל של כ-766 מיליארד שקלים בסך הכל. הנתונים פורסמו כחלק מדיווח של בנק ישראל על התפתחות החוב במגזר הפרטי הלא-פיננסי במשק הישראלי, אשר מראה כי חלה צמיחה משמעותית ביתרת החוב של ישראלים בתחום הדיור וכן במגזר העסקי בו חלה עלייה של מיליארדי שקלים נוספים שהגדילה את החוב הלאומי הכולל של מגזר זה לסכום של כ-1.2 טריליון שקלים.

הנתונים של בנק ישראל מראים כי ברבעון השלישי שנגמר לפני כחודשיים צמחה היתרה של החוב של משקי הבית בישראל בתחום הדיור בשיעור של כ-2.8 אחוזים או כ-14 מיליארד שקלים, כאשר בתחום הפרטי שאינו קשור לדיור נרשמה צמיחה מקבילה של כמעט שני אחוזים בהיקף של כ-4 מיליארד שקלים. הנתונים מראים בנוסף כי נמשכת העלייה המגמתית ביתרת החוב במגזר העסקי בישראל בהיקף של כ-20 מיליארד שקלים נוספים ברבעון החולף. מנגד, מראים הנתונים כי חלה גם האטה בקצב גידולה הרבעוני של יתרת החוב הכללית, שעמד על כ-1.7 אחוזים לעומת שיעור של כ-4.7 אחוזים ברבעון הקודם של השנה הנוכחית.

יתרת החוב של משקי הבית הפרטיים בישראל, כך מראים הנתונים של החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל, עומדת כעת על סכום כולל של קצת יותר מ-766 מיליארד שקלים לאחר שצמחה בשיעור של כ-2.5 אחוזים בהשוואה לרבעון הקודם. צמיחה זו היא צמיחה קטנה יחסית ביתרת החוב בהשוואה לצמיחה בשיעור של כ-3.6 אחוזים אשר נרשמה בין הרבעון הקודם לבין הרבעון שלפניו, זאת לפי בנק ישראל ככל הנראה על רקע האטה שהחלה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית הפרטיים בישראל מהבנקים השונים.

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי בין הגורמים לעלייה ביתרת החוב נכללים גיוסי חוב נטו שהתבצעו באפיקי הלוואות בנקאיות, הלוואות ישירות שנטלו גורמים שונים מהגופים המוסדיים וכן מתנודות של מסחר באג"ח סחירות בארץ ובחו"ל. בנוסף, נרשמו הגורמים של פיחות ערכו של השקל בשיעור של כ-1.2 אחוזים מול הדולר לצד עלייה של כ-1.2 אחוזים במדד המחירים לצרכן בישראל, אשר תרמו בצורה ישירה לעלייה בשווי הנקוב במטבע חוץ של יתרת החוב הישראלית. מנגד, נמסר גם כי השפעות אלו הנוגעות לשערי מטבע חוץ קוזזו בחלקן מהנתונים כתוצאה מקיטון כמותי בהלוואות מתושבי חוץ, כאשר בדיווח נכלל גם כי ברבעון השלישי השנה הנפיק המגזר העסקי אגרות חוב בשווי גבוה יחסית בהשוואה לרבעונים קודמים של כ-18 מיליארד שקלים.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button